Śląskie Centrum Chorób Serca

jest uznanym w Europie, nowoczesnym wysokospecjalistycznym ośrodkiem akademickim (afiliowanym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym), zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. Rocznie wykonuje się tu ponad 12.000 inwazyjnych procedur kardiologicznych, 2400 operacji kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci, w tym ok. 40-50 transplantacji serca i 20 płuc. Oprócz działalności klinicznej i dydaktycznej, SCCS prowadzi także intensywną działalność naukowo-badawczą, inicjując i aktywnie uczestnicząc w licznych wieloośrodkowych badaniach klinicznych oraz wielu międzynarodowych i ogólnopolskich projektach (m.in. HORIZON 2020, projekty NCBiR – STRATEGMED, Innowacje Społeczne, Program Badań Stosowanych), których celem jest wzrost innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie.

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu działają cztery Katedry i Oddziały Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Należą do nich:
• Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, a w jej ramach Oddział Kliniczny Kardiologii oraz
Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej;
• III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii;
• Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii;
• Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest zarówno przez wymienione wyżej Katedry i Oddziały Kliniczne, jak również przez pracowników SCCS (lekarze, magistrzy) i obejmuje:
• kształcenie studentów,
• kształcenie rezydentów,
• szkolenie podyplomowe lekarzy,
• szkolenia pielęgniarek, magistrów, rehabilitantów, techników medycznych,
• działalność dydaktyczno-szkoleniową w ramach konferencji,
• działalność dydaktyczną skierowaną do Pacjentów.

Więcej informacji na stronie: www.sccs.pl    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: