Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Fundacja prowadzi działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz nauki i edukacji. Celem działania Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:
• Podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych;
• Prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Siedziba Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca mieści się w Zabrzu przy ul. Wolności 182.

Strona Fundacji: www.fundacjasccs.pl. Osobą do kontaktów jest Pani Prezes Zarządu Alicja Chachaj.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: