Centrum Onkologii w Gliwicach

jest Oddziałem Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest wiec dużym ośrodkiem badawczo-naukowym, dysponującym nowoczesnym zapleczem aparaturowym i doświadczonym zespołem badawczym, oraz współpracującym z wieloma instytucjami badawczymi w Polsce i na świecie. Instytut należy jednocześnie do największych (nie tylko w Polsce) ośrodków onkologicznych, prowadzących leczenie na najwyższym poziomie dla olbrzymiej liczby pacjentów z chorobą nowotworową. Połączenie tych dwu elementów powoduje, że Nasz Instytut jest instytucją predysponowaną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie, testowanie i wdrażanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie onkologii molekularnej.

Centrum Onkologii w Gliwicach prowadzi badania naukowe, działalność oświatową i profilaktyczną w dziedzinie epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie śląskim. Organizuje i nadzoruje rejestrację nowotworów złośliwych w województwie śląskim (Śląski Rejestr Nowotworów). W oparciu o dane ze Śląskiego Rejestru Nowotworów prowadzi badania z zakresu epidemiologii opisowej i analitycznej, także we współpracy z różnymi instytucjami województwa śląskiego (samorządy lokalne, szpitale, władze wojewódzkie i powiatowe, instytuty naukowe). Przy Centrum Onkologii w Gliwicach działa Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI.

Więcej informacji na stronie: https://www.io.gliwice.pl/    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: