Laboratorium Medyczne – Współpraca dla Szpitali

O LABORATORIUM

Laboratorium Medyczne Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wykonuje testy genetyczne w oparciu o metodę RT-PCR. Oznaczenia w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale od pacjentów są wykonywane przez doświadczony personel. Współpracujemy z podmiotami leczniczymi oraz innymi jednostkami, które chcą zweryfikować niejasny wynik badania antygenowego lub badania PCR.

Zalecenia dotyczące diagnostyki choroby COVID-19 w tym badań antygenowych zwracają uwagę na ograniczenia metody szybkich testów, jaką jest stosunkowo niska czułość. Test antygenowy powinien być wykonywany u osób z objawami zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. Negatywny wynik testu u osoby z objawami COVID-19 powinien być potwierdzony badaniem RT PCR.

AKREDYTACJA PCA

Laboratorium Medyczne Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jako jedno z pięciu w laboratoriów w Polsce posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w kierunku wirusa SARS-CoV-2. W ramach akredytacji wykonujemy badania na obecność:

CO NAS WYRÓŻNIA

CO OFERUJEMY

W związku ze zmianą warunków finansowania badania RT PCR na obecność koronawirusa SARS-COV-2, wykonywanie badań dla podmiotów leczniczych jest możliwie po podpisaniu umowy z Laboratorium Medycznym KMS Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowy

telefon: 32 705 03 05    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.