Laboratorium Medyczne – TEST ANTYGENOWY COVID-19

TEST ANTYGENOWY COVID-19 – szybki test jakościowy na koronawirusa SARS-COV-2 – wynik do 2h

Test antygenowy pozwala na wykrycie antygenu specyficznego dla wirusa SARS-CoV-2 w pobranym wymazie z nosogardzieli osoby badanej. Pobranie materiału odbywa się za pomocą specjalnej wymazówki i trwa około kilkanaście sekund.

Badanie przeprowadzane jest w bardzo krótkim czasie – wynik do 2 godzin od pobrania. Wyniki badań dla osób podróżujących dostępne są w języku polskim oraz angielskim.

Sprawdź, jak odebrać wynik badania online.

U pacjentów bezobjawowych, u których istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zalecane jest wykonanie testu molekularnego (PCR). W dużych grupach, wstępne badanie można przeprowadzić testem wykrywającym antygen SARS-CoV-2 i osoby z wynikiem pozytywnym traktować jako zakażone, zaś pozostałe osoby z wynikiem ujemnym poddać badaniu metodą RT PCR. U osób badanych bez jakichkolwiek objawów i bez podejrzenia o kontakt z osobami zakażonymi, wyniki ujemne pozwalają z dużym prawdopodobieństwem uznać osobę za nie przenoszącą wirusa SARS-CoV-2.

Wynik pozytywny badania antygenowego pozwala na diagnozę COVID-19, natomiast wynik negatywny nie wyklucza obecności zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a pacjent posiada objawy charakterystyczne dla koronawirusa, zaleca się potwierdzenie wyniku testem genetycznym RT PCR.

Duży wpływ na wiarygodność wyniku ma jakość pobranego wymazu do badań.
Aby wynik badania był wiarygodny przed przystąpieniem do wymazu, na godzinę przed badaniem:

Testy antygenowe COVID-19 wykonywane są w Akredytowanym Laboratorium Medycznym Kardio-Med Silesia w Zabrzu, we współpracy z firmą Acellmed w Zabrzu.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.