Laboratorium Covid-19 KMS

Projekt „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” realizowany jest przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w ramach dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – dot. 2 typu projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Celem projektu jest optymalna realizacja badań diagnostycznych Laboratorium Covid-19 Kardio-Med Silesia w zakresie wykrycia SARS-CoV-2 poprzez uzupełnienie infrastruktury ochrony zdrowia (infrastruktury diagnostycznej) Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 możliwych do przeprowadzenia w Laboratorium Covid-19 Kardio-Med Silesia na potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w ramach wspierania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 677 000,00 pln

Wartość przyznanego dofinansowania: 575 450,00 pln    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.