HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 Bio-printing of living cells for regenerative medicine

15 kwietnia 2024 / 11:02

Kolejny ważny krok za nami! Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wraz z Acellmed (Lider Konsorcjum) i Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Europejskimi partnerami złożył wniosek do prestiżowego konkursu Horyzont Europa: HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 Bio-printing of living cells for regenerative medicine – konkursu dedykowanego przez Komisję UE rozwojowi biodruku i druku 3D w medycynie regeneracyjnej i medycynie spersonalizowanej.

Wniosek złożony przez niniejsze konsorcjum pod nazwą „Bioprinting of living cells for cornea reconstruction” PRINT4eye (“Bioprinting żywych komórek do rekonstrukcji rogówki”), jest kontynuacją projektu “Opatrunek biodegradowalny do regeneracji rogówki z komórkami rąbka rogówki przygotowywany w ramach przeszczepu autologicznego, z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D” (RPO 1.2 WSL). Finalnym celem projektu PRINT4eye jest dojście do możliwości wykonania badania klinicznego fazy IIa.

Mamy prośbę, abyście trzymali Państwo kciuki za powodzenie niniejszego, przygotowywanego przez nasze konsorcjum wniosku. Otrzymanie dofinansowanie z Horyontu Europa na ten projekt spowoduje możliwości utworzenie pierwszej w Polsce i w tej części Europy, Wytworni GMP nakierowanej na przygotowanie produktów ATMP (ang.: advanced therapy medicinal product) do zastosowań klinicznych z obszaru medycyny regeneracyjnej i medycyny spersonalizowanej z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: