Zostaliśmy wyróżnieni!

15 maja 2023 / 14:31

W dniach 12.05 – 13.05.2023 roku, w Katowicach przedstawicielki Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia: Katarzyna Jesse i Marzena Dyhdalewicz, oraz Acellmed – innowacje bio-tech dla poprawy zdrowia i jakości życia: Joanna Zembala-John, PhD MA MPH uczestniczyły w V Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w okulistyce”.

Podczas Konferencji zaprezentowany został wspólny plakat, pt. „Innowacyjna metoda wytwarzania opatrunku hydrożelowego do autologicznego przeszczepu komórek rąbka rogówki w leczeniu niedoboru komórek rąbka rogówki”, który podsumowuje dotychczasowe działania w projekcie „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku”, realizowanego w ramach działania Oś Priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka 1.2 Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki współpracy całego Zespołu, w tym Badaczy Acellmed i ŚPTM Kardio-Med Silesia, specjalistów klinicznych: dr hab. n. med. Dariusza Dobrowolskiego (Katedra i Oddział kliniczny Okulistyki SUM w Zabrzu; Kliniczny Oddział Okulistyki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im Świętej Barbary – Centrum Urazowe), dr n. med. Marka Ćwirko (Ośrodek Okulistyki Klinicznej „Spektrum”, Wrocław) oraz specjalistów weterynarii z Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod kierownictwem Prof. dr hab. Zdzisława Kiełbowicza, projekt Nasz otrzymał wyróżnienie, nadane przez Komitet Naukowy Konferencji, w składzie: Prof. dr hab. n. med. Ewy Mrukwy-Kominek, Prof. dr hab. n. med. Marii Formińskiej-Kapuścik, Prof. dr hab. n. med. Bronisławy Koraszewskiej-Matuszewskiej oraz dr hab. n. med. Erity Filipek.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak ciekawym i pełnym specjalistycznej wiedzy wydarzeniu, oraz gratulujemy świetnej organizacji Konferencji!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: