Usługi telemedyczne dla pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi ICD i CRT-D

17 stycznia 2023 / 13:27

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wraz z Partnerem technologicznym, firmą GABOS SOFTWARE Sp. z o. o. od 12-miesięcy realizuje pilotażowy projekt pt. „Usługi telemedyczne dla pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi ICD i CRT-D”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób z niewydolnością serca, mieszkających w województwie śląskim, przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach RPO 9.2.6 WSL.

Udział w projekcie dla 500 mieszkańców woj. śląskiego jest całkowicie bezpłatny.

Jest to obecnie jedyny projekt tego typu w Polsce, który daje możliwości monitorowania przez jedną platformę telemedyczną jednoczasowo pacjentów wyposażonych w urządzenia wszczepialne wszystkich dostawców tego typu urządzeń w Polsce.

Liczymy, iż w najbliższym czasie będziemy mogli rozszerzyć liczbę pacjentów monitorowanych przez Centrum Telemedyczne Kardio-Med Silesia. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, w roku 2023 telemonitoring osób z urządzeniami wszczepialnymi zostanie włączony do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: