Spotkanie naukowe ŚPTM Kardio-Med Silesia z naukowcami i lekarzami Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w dn. 23.11.2022 r.

24 listopada 2022 / godz. 14:05

Na zaproszenie Pana Dyrektora ds. Naukowych WIM płk. prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa mieliśmy okazję spotkać się w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym z naukowcami i lekarzami WIM-PIB. Przedmiotem spotkania była nawiązanie współpracy naukowej ŚPTM Kardio-Med Silesia z WIM-PIB. W pierwszej części spotkania zaprezentowaliśmy działań naukowo- wdrożeniowe jakie prowadzi Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, w obszarach: projektów z zakresu medycyny regeneracyjnej, wykorzystywania technologii liposomowej w terapiach celowanych na przykładzie leku przeciw ostrej białaczce szpikowej (AML) i przeciw wirusowi SARS-CoV-2, praktycznego wykorzystania telemedycyny w oparciu o realizowane w ŚPTM Kadio-Med Silesia projekty oraz wdrożonych w KMS standardów jakości (ISO 17025, GLP, GMP). Po prezentacji uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji merytorycznej o potencjalnych możliwościach realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za zaproszenie ŚPTM Kardio-Med Silesia do współpracy naukowej Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Liczymy, że wczorajsze spotkanie zaowocuje wspólnymi ciekawymi projektami badawczo-wdrożeniowymi które będziemy mogli wspólnie realizować.

Zespół ŚPTM Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: