Spotkanie naukowe ŚPTM Kardio-Med Silesia z naukowcami i lekarzami Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w dn. 23.11.2022 r.

24 listopada 2022 / 14:05

Na zaproszenie Pana Dyrektora ds. Naukowych WIM płk. prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa mieliśmy okazję spotkać się w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym z naukowcami i lekarzami WIM-PIB. Przedmiotem spotkania była nawiązanie współpracy naukowej ŚPTM Kardio-Med Silesia z WIM-PIB. W pierwszej części spotkania zaprezentowaliśmy działań naukowo- wdrożeniowe jakie prowadzi Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, w obszarach: projektów z zakresu medycyny regeneracyjnej, wykorzystywania technologii liposomowej w terapiach celowanych na przykładzie leku przeciw ostrej białaczce szpikowej (AML) i przeciw wirusowi SARS-CoV-2, praktycznego wykorzystania telemedycyny w oparciu o realizowane w ŚPTM Kadio-Med Silesia projekty oraz wdrożonych w KMS standardów jakości (ISO 17025, GLP, GMP). Po prezentacji uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji merytorycznej o potencjalnych możliwościach realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za zaproszenie ŚPTM Kardio-Med Silesia do współpracy naukowej Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Liczymy, że wczorajsze spotkanie zaowocuje wspólnymi ciekawymi projektami badawczo-wdrożeniowymi które będziemy mogli wspólnie realizować.

Zespół ŚPTM Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: