Otwarta rekrutacja do projektu telemedycznego dla osób które mają wszczepione urządzenia wysokoenergetyczne ICD i CRT-D stymulujące pacę serca – zapisy (32) 705-03-01

13 stycznia 2022 / godz. 13:38

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wraz z Partnerem technologicznym firmą GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. realizuje projekt „Usługi telemedyczne dla pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi.”.

Projekt jest dofinansowany z RPO 9.2.6 WSL  i  dla uczestników włączonych do projektu udział jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób z niewydolnością serca mieszkających w województwie śląskim (szczególnie z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych.

ŚPTM Kardio-Med Silesia w Zabrzu ogłasza otwartą rekrutację do projektu i zaprasza do kontaktu pacjentów z wszczepionymi urządzeniami wysokoenergetycznymi typu ICD oraz CRT‑D.

Kryteriami włączenia do projektu, są:

  • ukończenie 18 roku życia;
  • zamieszkanie, praca lub kształcenie się na terenie województwa śląskiego;
  • potwierdzona niewydolność serca leczona w oparciu o wszczepienie urządzenia wysokoenergetycznego typu ICD lub CRT-D (do projektu mogą być włączeni chorzy minimum 1 m-c po implantacji ICD/CRT-D);
  • brak równoległego udziału w podobnych formach wsparcia finansowanych przez NFZ;
  • stopień niepełnosprawności pozwalający na samodzielną lub z pomocą członków rodziny obsługę urządzeń długotrwałego monitorowania;
  • wyrażenie świadomej zgody na udział w projekcie.

Każda osoba biorąca udział w projekcie znajdzie się po opieką multidyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki i technicy EKG oraz bezpłatnie będzie objęta 12‑miesięcznym telemonitoringiem parametrów urządzenia i stanu zdrowia.

Włączenie do projektu poprzedzone będzie specjalistyczną konsultacją kardiologiczną z wykonaniem badań takich, jak między innymi EKG i UKG.

Uczestnicy wyposażeni zostaną w domowy zestaw do zdalnego monitorowania wszczepionego urządzenia, dzięki któremu do Centrum Telemedycznego Kardio–Med Silesia w Zabrzu przesyłane będą dane z ICD/CRT-D. Dane te będą weryfikowane przez zespół medyczny, co pozwoli na szybką reakcję w przypadku pogorszania się stanu zdrowia pacjenta.

Zapraszamy do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w projekcie poprzez infolinię Kardio-Med Silesia w Zabrzu pod numerem telefonu: 32/ 705-03-01 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.