Otwarta rekrutacja do projektu rocznego telemonitoringu dla pacjentów z niewydolnością serca, po wszczepieniu urządzenia wysokoenergetycznego – ICD/CRT-D

12 stycznia 2022 / 14:47

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wraz z Partnerem technologicznym firmą GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. realizuje projekt „Usługi telemedyczne dla pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi.”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego i jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób z niewydolnością serca mieszkających w województwie śląskim (szczególnie z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych.

Kardio-Med Silesia w Zabrzu ogłasza otwartą rekrutację do projektu i zaprasza do kontaktu pacjentów z wszczepionymi urządzeniami wysokoenergetycznymi typu ICD oraz CRT‑D.

Kryteriami włączenia do projektu, są:

 • ukończenie 18 roku życia;
 • zamieszkanie, praca lub kształcenie się na terenie województwa śląskiego;
 • potwierdzona niewydolność serca leczona w oparciu o wszczepienie urządzenia wysokoenergetycznego typu ICD lub CRT-D (do projektu mogą być włączeni chorzy minimum 1 m-c po implantacji ICD/CRT-D);
 • brak równoległego udziału w podobnych formach wsparcia finansowanych przez NFZ;
 • stopień niepełnosprawności pozwalający na samodzielną lub z pomocą członków rodziny obsługę urządzeń długotrwałego monitorowania;
 • wyrażenie świadomej zgody na udział w projekcie.

 

Każda osoba biorąca udział w projekcie znajdzie się po opieką multidyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki i technicy EKG oraz bezpłatnie będzie objęta 12‑miesięcznym telemonitoringiem parametrów urządzenia i stanu zdrowia.

Włączenie do projektu poprzedzone będzie specjalistyczną konsultacją kardiologiczną z wykonaniem badań takich, jak między innymi EKG i UKG.

Uczestnicy wyposażeni zostaną w domowy zestaw do zdalnego monitorowania wszczepionego urządzenia, dzięki któremu do Centrum Telemedycznego Kardio–Med Silesia w Zabrzu przesyłane będą dane z ICD/CRT-D. Dane te będą weryfikowane przez zespół medyczny, co pozwoli na szybką reakcję w przypadku pogorszania się stanu zdrowia pacjenta.

Zapraszamy do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w projekcie poprzez infolinię Kardio-Med Silesia w Zabrzu pod numerem telefonu: 32/ 705-03-01 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: