Nowy termin kursu „Postępowanie z chorym trudnym powikłanym w pracowni endowaskularnej”

23 sierpnia 2021 / godz. 12:23

W związku ze wznowieniem realizacji kursu „Postępowanie z chorym trudnym powikłanym w pracowni endowaskularnej” realizowanym w ramach projektu
pn. “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Najbliższy kurs odbędzie się 29.09.2021 r.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: