Uroczyste przekazanie Umowy na realizację projektu CBMS w ramach konkursu kluczowej dla regionu śląskiego infrastruktury badawczej RPO 1.1 WSL.

11 czerwca 2021 / godz. 12:44

W dniu 10.06.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło uroczyste przekazania Umowy z Śląskiem Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z działania 1.1 „Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)”.

W uroczystym przekazaniu Umowy wzięli udział:

 • Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Jakub Chełstowski
 • Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Wojciech Kałuża
 • Prezydent Miasta Zabrze – Pani Małgorzata Mańka-Szulik
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Sejmiku Śląskiego – Pani Alina Nowak
 • Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca – Pan Prof. Marian Zembala
 • Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – Pan Adam Konka

Niniejszy projekt CBMS jest realizowany w ramach kluczowej dla regionu śląskiego infrastruktury badawczej (RPO 1.1 WSL).
Efektem projektu będzie zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o infrastrukturę badawczą ŚPTM

Kardio-Med Silesia pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy badań, w tym:

 • rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D
 • rozwijanie nowych technologii medycznych w obszarze lab. genetycznych w możliwością prowadzenia badań nad lekami z wykorzystaniem mRNA
 • adaptacja banku tkanek i komórek do obecny wytycznych Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF)
 • nowoczesna pracownia histologiczna

Łączny budżet projektu: 4 422 514,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 759 136,99 zł
Termin realizacji 29.11.2019-31.03.2023 r.


Relacja wideo z uroczystego przekazania Umowy na projekt CBMS – RPO 1.1 WSL.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.