Telemedycyna w służbie Pacjentów po udarze z województwa śląskiego w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2!

20 kwietnia 2021 / 13:10

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, dzięki wsparciu Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik oraz przyznanemu finasowaniu z RPO 9.2.6 WSL rozwija innowacyjne rozwiązania telemedyczne w ramach projektu: „Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze mózgu o nieznanej etiologii”.

W trakcie ubiegłotygodniowego spotkania w ŚPTM Kardio-Med Silesia, mieliśmy okazję zaprezentować Pani Izabeli Domogale – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego, obecny stan realizacji projektu.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i optymalizacja leczenia poszpitalnego osób z województwa śląskiego, którzy ze względu na przebyty niedawno udar niedokrwienny mózgu i zły stan zdrowia, mają problemy z powrotem do pełnej sprawności. Aktualnie do telemonitoringu włączono 20 osób, jednak do końca sierpnia 2022 roku wsparcie zostanie udzielone 200 pacjentom.

Chorzy po epizodzie udarowym poza stałym telemonitoringiem pracy serca, uzyskają również wsparcie fizjoterapeutyczne lub logopedyczne, jak również dostęp do konsultacji neurologicznych i kardiologicznych. Całość działań na rzecz uczestników projektu realizowana jest przez nowoczesne Centrum Telemedyczne Kardio-Med Silesia.

W obecnej sytuacji pandemii SARS-CoV-2, podkreśla się szczególną rolę telemedycyny i teleopieki. Zdalne monitorowania i wsparcie medyczne pacjentów po udarze mózgu jest istotne, ponieważ ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, dostęp do lekarzy i specjalistycznych placówek medycznych jest ograniczony.

Realizacja projektu na rzecz pacjentów po udarze możliwa jest dzięki współpracy Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: