Nowy kurs “Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19”

10 grudnia 2020 / 13:30

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia rozpoczyna realizację nowego kursu kierowanego do kadry lekarskiej tj. lekarzy rezydentów, stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie “pozarezydenckim” pod nazwą “Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19“.

Kurs realizowany jest w ramach projektu pt.: “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Najważniejsze informacje nt. kursu:

 • Kurs realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 • Kurs jest nieodpłatny dla uczestników.
 • Program kursu został pozytywnie zaopiniowany przez Krajowego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Realizacja kursu wynika z aktualnych potrzeb epidemiologicznych.
 • Adresatami kursu są lekarze różnych specjalizacji, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia planowane jest poszerzenie grupy docelowej o pielęgniarki, ratowników medycznych, studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego.
 • Kurs dedykowany jest uczestnikom z całego kraju

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z różnymi technika i narzędziami wspierania pacjenta z niewydolnością oddechową, w tym szczególnie ze specjalistycznymi urządzeniami (respiratorami), które są aktualnie stosowane.
Pierwsze szkolenie odbędzie się jeszcze w tym roku tj. 21 grudnia 2020 r.
Kolejne terminy kursów planowane są na styczeń 2021 (harmonogram kursów będzie na bieżąco aktualizowany).
Kurs odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Miejscem realizacji kursu jest również Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C (Kampus Śląskiego Centrum Chorób Serca).

Zgłoszenie na kurs można kierować na adres : power@kmptm.pl
Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod tel. 32 70 50 305

Ramowy program kursu:
1. Część praktyczna poświęcona umiejętnościom nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem ,
2. Część merytoryczna/warsztatowa poświęcona szerokiej tematyce procesu oddychania, wentylacji mechanicznej, przygotowania stanowiska dla pacjenta niewydolnego oddechowo, intubacji oraz podłączenia pacjenta do respiratora wraz z tematami towarzyszącymi. Szkolenie obejmie ćwiczenia z obsługi respiratorów.
Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna zakończona będzie sprawdzianem umiejętności pozyskanych w trakcie kursu.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: