Nowy kurs “Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19”

10 grudnia 2020 / godz. 13:30

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia rozpoczyna realizację nowego kursu kierowanego do kadry lekarskiej tj. lekarzy rezydentów, stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie “pozarezydenckim” pod nazwą “Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19“.

Kurs realizowany jest w ramach projektu pt.: “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Najważniejsze informacje nt. kursu:

 • Kurs realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 • Kurs jest nieodpłatny dla uczestników.
 • Program kursu został pozytywnie zaopiniowany przez Krajowego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Realizacja kursu wynika z aktualnych potrzeb epidemiologicznych.
 • Adresatami kursu są lekarze różnych specjalizacji, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia planowane jest poszerzenie grupy docelowej o pielęgniarki, ratowników medycznych, studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego.
 • Kurs dedykowany jest uczestnikom z całego kraju

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z różnymi technika i narzędziami wspierania pacjenta z niewydolnością oddechową, w tym szczególnie ze specjalistycznymi urządzeniami (respiratorami), które są aktualnie stosowane.
Pierwsze szkolenie odbędzie się jeszcze w tym roku tj. 21 grudnia 2020 r.
Kolejne terminy kursów planowane są na styczeń 2021 (harmonogram kursów będzie na bieżąco aktualizowany).
Kurs odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Miejscem realizacji kursu jest również Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C (Kampus Śląskiego Centrum Chorób Serca).

Zgłoszenie na kurs można kierować na adres : power@kmptm.pl
Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod tel. 32 70 50 305

Ramowy program kursu:
1. Część praktyczna poświęcona umiejętnościom nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem ,
2. Część merytoryczna/warsztatowa poświęcona szerokiej tematyce procesu oddychania, wentylacji mechanicznej, przygotowania stanowiska dla pacjenta niewydolnego oddechowo, intubacji oraz podłączenia pacjenta do respiratora wraz z tematami towarzyszącymi. Szkolenie obejmie ćwiczenia z obsługi respiratorów.
Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna zakończona będzie sprawdzianem umiejętności pozyskanych w trakcie kursu.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: