Kardio-Med Silesia szkoli lekarzy za pieniądze unijne

17 września 2020 / 20:16

Już 150 osób wzięło udział w szkoleniach kadry medycznej finansowanych z dotacji unijnych. Do 2023 roku skorzysta z nich łącznie 750 lekarzy i lekarzy rezydentów z całej Polski. Na kursy oparte o Evidence Based Medicine Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia otrzymał ponad 11 mln zł dofinansowania unijnego. Kolejne szkolenie odbędzie się 23 września.

Po krótkiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, 12 sierpnia wróciliśmy do szkoleń zachowując wszelkie środki ostrożności epidemiczne – mówi Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów edukacyjnych, a obejmuje ono zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Warto podkreślić, że część praktyczna obejmuje minimum 50% szkolenia. Kursanci uczą się m.in. jak nawiązywać relacje z pacjentem, jego rodziną i opiekunami; poznają możliwościami sprzętu, omawiają najnowsze badania dotyczące tematyki konkretnych zajęć. Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Najbliższy kurs „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, nauroradiologii)” odbędzie się 23 września, a przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacjami: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia. Mogą wziąć w nim udział także lekarze rezydenci/ stażyści/ lekarze odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacjach: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia.

Będzie to już 11. kurs o tej tematyce w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Przygotowano dla nich także inne szkolenia: „Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca”, „Implantacja stymulatorów bezelektrodowych”, „Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego”, „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Na szkolenia jeszcze można się zapisywać (kontakt z koordynatorem projektu: Małgorzata Mikiciuk, tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl). Szczegóły i formularze dostępne są tutaj (kliknij).

W tym roku szkolenia odbędą się: 23 września, 28 października, 18 listopada i 2 grudnia.

Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach, – korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych (RCT) oraz badań obserwacyjnych.

 

Na zdjęciach: szkolenie z 12 sierpnia 2020.

 

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: