Kardio-Med Silesia szkoli lekarzy za pieniądze unijne

17 września 2020 / godz. 20:16

Już 150 osób wzięło udział w szkoleniach kadry medycznej finansowanych z dotacji unijnych. Do 2023 roku skorzysta z nich łącznie 750 lekarzy i lekarzy rezydentów z całej Polski. Na kursy oparte o Evidence Based Medicine Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia otrzymał ponad 11 mln zł dofinansowania unijnego. Kolejne szkolenie odbędzie się 23 września.

Po krótkiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, 12 sierpnia wróciliśmy do szkoleń zachowując wszelkie środki ostrożności epidemiczne – mówi Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów edukacyjnych, a obejmuje ono zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Warto podkreślić, że część praktyczna obejmuje minimum 50% szkolenia. Kursanci uczą się m.in. jak nawiązywać relacje z pacjentem, jego rodziną i opiekunami; poznają możliwościami sprzętu, omawiają najnowsze badania dotyczące tematyki konkretnych zajęć. Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Najbliższy kurs „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, nauroradiologii)” odbędzie się 23 września, a przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacjami: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia. Mogą wziąć w nim udział także lekarze rezydenci/ stażyści/ lekarze odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacjach: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia.

Będzie to już 11. kurs o tej tematyce w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Przygotowano dla nich także inne szkolenia: „Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca”, „Implantacja stymulatorów bezelektrodowych”, „Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego”, „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Na szkolenia jeszcze można się zapisywać (kontakt z koordynatorem projektu: Małgorzata Mikiciuk, tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl). Szczegóły i formularze dostępne są tutaj (kliknij).

W tym roku szkolenia odbędą się: 23 września, 28 października, 18 listopada i 2 grudnia.

Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach, – korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych (RCT) oraz badań obserwacyjnych.

 

Na zdjęciach: szkolenie z 12 sierpnia 2020.

 

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.