Kardio-Med Silesia wznawia szkolenia dla kadry medycznej

22 lipca 2020 / godz. 12:19

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wznawia szkolenia dla kadry medycznej finansowane z dotacji unijnych. 12 sierpnia odbędzie się kolejny kurs dotyczący postępowania z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej. W trakcie szkoleń zachowane będą wszelkie środki ostrożności epidemiczne – zapewnia Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

Przypomnijmy, na ten projekt Park otrzymał ponad 11 mln zł dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Najbliższy kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacjami: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia. Mogą wziąć w nim udział także lekarze rezydenci/ stażyści/ lekarze odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacjach: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in., jak postępować z pacjentem i jego rodziną, w przypadku, gdy podczas zabiegu w pracowni endowaskularnej doszło do powikłań; zapoznają się także z możliwościami sprzętu wykorzystywanego w pracowni.

Będzie to już 10. kurs o tej tematyce w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Według założeń, do 2023 roku weźmie w nim udział ponad 750 lekarzy i lekarzy rezydentów z całej Polski. Przygotowano dla nich także inne szkolenia: „Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca”, „Implantacja stymulatorów bezelektrodowych”, „Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego”, „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Z powodu epidemii musieliśmy zmienić nieco harmonogram kursów, niektóre zostały odwołane, ale ustalamy już nowe terminy – mówi Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Na szkolenia jeszcze można się zapisywać (kontakt z koordynatorem projektu: Małgorzata Mikiciuk, tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl). Szczegóły i formularze dostępne są tutaj (kliknij). Dodajmy, że za udział w szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne, a wiedza nabyta w trakcie kursów będzie weryfikowana. Na zakończenie uczestnicy będą musieli przystąpić do sprawdzianów z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do tej pory wzięło w nim udział 140 lekarzy z całej Polski.

Termin następnego szkolenia: 29 września 2020 r.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.