Kardio-Med Silesia wznawia szkolenia dla kadry medycznej

22 lipca 2020 / 12:19

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wznawia szkolenia dla kadry medycznej finansowane z dotacji unijnych. 12 sierpnia odbędzie się kolejny kurs dotyczący postępowania z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej. W trakcie szkoleń zachowane będą wszelkie środki ostrożności epidemiczne – zapewnia Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

Przypomnijmy, na ten projekt Park otrzymał ponad 11 mln zł dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Najbliższy kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacjami: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia. Mogą wziąć w nim udział także lekarze rezydenci/ stażyści/ lekarze odbywający specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacjach: kardiologia, neurologia, chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia i angiologia.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in., jak postępować z pacjentem i jego rodziną, w przypadku, gdy podczas zabiegu w pracowni endowaskularnej doszło do powikłań; zapoznają się także z możliwościami sprzętu wykorzystywanego w pracowni.

Będzie to już 10. kurs o tej tematyce w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Według założeń, do 2023 roku weźmie w nim udział ponad 750 lekarzy i lekarzy rezydentów z całej Polski. Przygotowano dla nich także inne szkolenia: „Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca”, „Implantacja stymulatorów bezelektrodowych”, „Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego”, „Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Z powodu epidemii musieliśmy zmienić nieco harmonogram kursów, niektóre zostały odwołane, ale ustalamy już nowe terminy – mówi Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Na szkolenia jeszcze można się zapisywać (kontakt z koordynatorem projektu: Małgorzata Mikiciuk, tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl). Szczegóły i formularze dostępne są tutaj (kliknij). Dodajmy, że za udział w szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne, a wiedza nabyta w trakcie kursów będzie weryfikowana. Na zakończenie uczestnicy będą musieli przystąpić do sprawdzianów z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do tej pory wzięło w nim udział 140 lekarzy z całej Polski.

Termin następnego szkolenia: 29 września 2020 r.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: