Oświadczenie ŚPTM Kardio-Med Silesia dotyczące komunikat WSSE w Katowicach z dn. 30.04.2020 r.

5 maja 2020 / 11:10

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do komunikatu, który pokazał się na stronie WSSE w Katowicach w dn. 30.04.2020 r. pragnę poinformować, iż Śląski Park Technologii Medycznych Kardio – Med Silesia nie przekazywał próbek pobranych od pacjentów do weryfikacji przez WSSE w Katowicach. ŚPTM Kardio-Med Silesia nie dostał również do wglądu Raportu, o którym jest mowa w niniejszym komunikacie WSSE w Katowicach. Tak, jak oświadczyliśmy we wcześniejszym komunikacie na stronie www.kmptm.pl, laboratorium Lab. Covid-19 KMS w dn. 21-24.04.2020 r. przechodziło proces walidacyjny w obszarze diagnostyki genetycznej na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH). Działania podejmowane przez PZH były wykonywane na wniosek Ministerstwa Zdrowia. Po pozytywnej Walidacji przez PZH, decyzją Ministra Zdrowia Pan Prof. Łukasza Szumowskiego w dn. 25.04.2020 r. zostaliśmy przywróceni do działania jako akredytowane Lab. Covid-19 KMS i od tego dnia dalej pracujemy w sieci akredytowanych przez Min. Zdrowia laboratoriów wspierając: lekarzy, zespoły medyczne i osób dla których niezbędne jest wykonywanie test w kierunku zakażenia koronawirusem.

Obecnie przepustowość naszego Lab. Covid-19 KMS wynosi około 200-300 testów genetycznych na dobę. Na bieżąco współpracujemy w WSSE w Katowicach. Niniejsza współpraca w naszej ocenie układa się bardzo dobrze!

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu – ŚPTM Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: