Oświadczenie ŚPTM Kardio-Med Silesia dotyczące komunikat WSSE w Katowicach z dn. 30.04.2020 r.

5 maja 2020 / godz. 11:10

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do komunikatu, który pokazał się na stronie WSSE w Katowicach w dn. 30.04.2020 r. pragnę poinformować, iż Śląski Park Technologii Medycznych Kardio – Med Silesia nie przekazywał próbek pobranych od pacjentów do weryfikacji przez WSSE w Katowicach. ŚPTM Kardio-Med Silesia nie dostał również do wglądu Raportu, o którym jest mowa w niniejszym komunikacie WSSE w Katowicach. Tak, jak oświadczyliśmy we wcześniejszym komunikacie na stronie www.kmptm.pl, laboratorium Lab. Covid-19 KMS w dn. 21-24.04.2020 r. przechodziło proces walidacyjny w obszarze diagnostyki genetycznej na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH). Działania podejmowane przez PZH były wykonywane na wniosek Ministerstwa Zdrowia. Po pozytywnej Walidacji przez PZH, decyzją Ministra Zdrowia Pan Prof. Łukasza Szumowskiego w dn. 25.04.2020 r. zostaliśmy przywróceni do działania jako akredytowane Lab. Covid-19 KMS i od tego dnia dalej pracujemy w sieci akredytowanych przez Min. Zdrowia laboratoriów wspierając: lekarzy, zespoły medyczne i osób dla których niezbędne jest wykonywanie test w kierunku zakażenia koronawirusem.

Obecnie przepustowość naszego Lab. Covid-19 KMS wynosi około 200-300 testów genetycznych na dobę. Na bieżąco współpracujemy w WSSE w Katowicach. Niniejsza współpraca w naszej ocenie układa się bardzo dobrze!

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu – ŚPTM Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.