Głos Wsparcia dla Lab. Covid-19 KMS Dyrekcji SP ZOZ w Mysłowicach

29 kwietnia 2020 / godz. 10:10

“RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”!

W imieniu Całego Zespołu Laboratorium Lab. Covid-19 KMS oraz własnym chciałem serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Nowakowi – SP ZOZ w Mysłowicach, za przekazane Rekomendacje dla Naszego Laboratorium.

Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie wspólny działań, które podejmujemy wraz z lekarzami, zespołami medycznymi w obszarze diagnostyki genetycznej w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2.

Deklarujemy Naszą gotowość do dalszego wspierania Jednostek Medycznych na Śląsku we wspólnej walce z epidemią koronawirusa w naszym województwie.

Z poważaniem,
Adam Konka Prezes ŚPTM Kardio-Med Silesia wraz z Zespołem Lab. Covid-19 KMS    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: