Uruchomienie w Śląskim Parku Technologii Medycznych Laboratorium Genetycznego COVID-19

27 marca 2020 / 20:22

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia dołącza do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia Laboratoriów wykonujących testy genetyczne COVID-19.

Obecnie jesteśmy na etapie walidacji procedur badań z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Po zakończeniu procesu walidacyjnego, pierwsze pozytywne oznaczenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – zostaną przekazane do Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie w celu ich potwierdzenia. Po uzyskaniu weryfikacji ze strony PZH, Laboratorium COVID-19 KMS, rozpocznie wykonywanie testów dla Województwa Śląskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, Laboratoria należące do akredytowanej sieci, będą wykonywać testy jedynie dla Szpitali wskazanych przez Wojewodę Śląskiego, do czego uprawniać będzie podpisaniu stosownej umowy między Szpitalem a Naszym Ośrodkiem. Dopiero po wypełnieniu niniejszej procedury, jesteśmy w stanie rozpocząć przyjmowanie próbek od wskazanych Szpitali.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i zaangażowanie w powstanie Laboratorium COVIS-19 KMS, w szczególności zaś:

• Panu Jarosławowi Wieczorek – Wojewodzie Śląskiemu,
• Panu Jakubowi Chełstowskiemu – Marszałkowi Województwa Śląskiego,
• Panu Dariuszowi Starzyckiemu – Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego,
• Pani Urszuli Mednera-Bożek – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
• Panu Prof. dr hab. n med. Przemysławowi Jałowieckiemu – JM Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Panu Prof. dr hab. n. med. Tomaszowi Szczepańskiemu- Prorektorowi ds. Nauki (Rektorowi Elektowi) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownikowi Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM
• Pani Dr n. o zdr. Bernadecie Kuraszewskiej – Kanclerzowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Pani Prof. dr hab. n. med. Alicji Grzance – Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Pani Prof. dr hab. n. med. Ewie Birkner – Kierownikowi Katedry i Zakładu Biochemii WNMZ SUM
• Pani Dr hab. n. med. Krystynie Tyrpień-Golder, prof. SUM – Kierownikowi Katedry i Zakładu Chemii WNMZ SUM
• Panu Prof. dr hab. n. med. Jerzemu Jochemowi – Kierownikowi Katedry i Zakładu Fizjologii WNMZ SUM
• Panu Prof. dr hab. n. med. Zenonowi Czubie – Kierownikowi Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WNMZ SUM
• Panu Prof. dr hab. n. med. Jerzemu Jarząbowi – Kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii WNMZ SUM
• Panu Prof. dr hab. n. med. Mariuszowi Gąsiorowi– Kierownikowi III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologi SUM, Śląskiego Centrum Chorób Serca
• Panu Prof. dr hab. inż. Markowi Gzik – Dziekanowi Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Ponadto składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Służbom Sztabu Kryzysowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, jak również Polskiej Grupie Górniczej S.A. i Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi.

Państwa zaangażowanie i wsparcie pozwoliło Nam na uruchomienie w krótkim czasie Laboratorium COVID-19 Kardio-Med Silesia. Bardzo Dziękujemy!

Dziękujemy również za wsparcie władzom Miasta Zabrze, w tym szczególnie Pani Prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik oraz Panu Prof. dr n. med. Marianowi Zembali – Dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Ponadto składamy podziękowania firmie VOIGT za wsparcie i dostarczenie preparatów do dezynfekcji dla naszego Ośrodka i Lab. Covid-19 KMS.

W imieniu Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, chciałem również podziękować Zespołowi naszych oddanym Naukowcom, którzy rozumiejąc powagę obecnej sytuacji epidemiologiczne w Polsce, razem z całym Zespołem KMS, robili wszystko by jak najszybciej włączyć Nasz Ośrodek do sieci akredytowanych Laboratoriów COVID-19.

Z wyrazami podziękowania,
Adam Konka
Prezes Zarządu
Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: