Trzeci kurs “Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego”

18 lutego 2020 / 08:51

Szanowni Państwo,

Już w najbliższą niedziele (23.02.2020 r.) w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia odbędzie się kurs “Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego” realizowany w ramach projektu: “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine“.

Lekarz z całej Polski będą mieli okazję szkolić się z zakresu wykonywania inwazyjnych zabiegów ablacji migotania przedsionków. Kursy gwarantują wykorzystanie najnowszych technologii. W trakcie kursu Uczestnicy Projektu oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na bloku operacyjnym, będą mieli również okazję do ćwiczeń na symulatorach: do wykonywania badania echokardiograficznego przezprzełykowego oraz do ćwiczeń nakłucia transseptalnego. Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 punktów edukacyjnych. Kursy dofinansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Lekarze/lekarze rezydenci/lekarze stażyści zainteresowani udziałem w kursach prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu: Małgorzata Mikiciuk (tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl; m.mikiciuk@kmptm.pl).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.kmptm.pl/power5-4-kursy/.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: