Kolejne kursy w ramach projektu POWER 5.4

5 lutego 2020 / godz. 22:15

Szanowni Państwo,

Już w najbliższą niedzielę (09.02.2020 r.) w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia rozpocznie się kurs “Ablacja 3d w leczeniu zaburzeń rytmu serca” realizowany w ramach projektu: “Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine“.

Po raz piąty lekarz z całej Polski będą mieli okazję szkolić się z zakresu wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Kursy gwarantują wykorzystanie najnowszych technologii, różnych sprzętów do wykonywania złożonych zabiegów ablacji. Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Za udział w szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne. Kursy dofinansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Lekarze/lekarze rezydenci/lekarze stażyści zainteresowani udziałem w kursach prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu: Małgorzata Mikiciuk (tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl; m.mikiciuk@kmptm.pl).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.kmptm.pl/power5-4-kursy/    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.