Seminarium Diabetologiczne “Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran”

31 lipca 2019 / godz. 15:08

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału Seminarium Diabetologicznym – „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran“ które odbędzie się dnia 07 września 2019 r. w godz. 09.00-12.00 w Katowicach, w Śląskiej Izbie Lekarskiej (aula główna) ul. Grażyńskiego 49a.

Celem Seminarium, organizowanego w ramach programu „Akademia Innowacji w Zdrowiu”, jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie, w gronie ekspertów nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka – a przez to być może bardziej efektywnej – strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań.

Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukrzycą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają większego pochylenia się nad tym schorzeniem, podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań.

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów, podologów, pielęgniarek, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, biotechnologów i managerów  ochrony zdrowia, , przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studentów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych – do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem.

W programie:

 • Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania.
 • Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.
 • Stopa cukrzycowa – jak ja to robię?
 • Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran.
 • Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdyscyplinarna na przykładach wybranych pacjentów.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne.
 • Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia we wspomaganiu leczenia stopy cukrzycowej. Podobarometryczna analiza obciążeń stopy jako czynnik profilaktyki owrzodzeń w stopie cukrzycowej.
 • Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Za udział w seminarium przysługują 3 punkty edukacyjne.

 

 Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.