Wykład Pana Profesora Abhay’a Pandit

22 marca 2019 / godz. 10:08

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wykład pt.: “Redefining Identity of Disease, Tissues and Cells – a Biomaterials Paradigm”, który wygłosi Pan Prof. Abhay Pandit z Center for Research in Medical Devices, National University of Ireland, Galway.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00  w Auli Prof. Zbigniewa Religii (II piętro, budynek B ) Śląskiego Centrum Chorób Serca, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Zabrzu.

Profesor Abhay Pandit jest uznanym autorytetem w dziedzinie inżynierii biomedycznej. W swoich badaniach Prof. Pandit łączy dostępne technologie inżynierii materiałowej z naukami biologicznymi w celu opracowania pionierskich rozwiązań terapeutycznych, które znajdują zastosowanie w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, krwionośnego, nerwowego oraz tkanek miękkich. Badania prowadzone na Narodowym Uniwersytecie w Galway w Irlandii zaowocowały opracowaniem technologii inspirowanych naturą biomateriałów uwalniających czynniki biologiczne w odpowiedzi na bodźce środowiska.

Profesor Pandit jest dyrektorem Centrum Badań nad Urządzeniami Medycznymi (CÚRAM) Fundacji Nauki w Irlandii przy National University of Ireland, Galway oraz członkiem Rady Inżynierii Tkanek i Medycyny Regeneracyjnej, jak również Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Biomateriałów. Jego badania są finansowane m.in. przez Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, Health Research Board Ireland oraz AO Foundation. Jest autorem 4 patentów i udzielił trzy licencje technologiczne firmom produkującym urządzenia medyczne.

Prof. Pandit jest także uznanym autorem ponad 180 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie Pana Profesora Pandit’a proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy: biuro@kmptm.pl w terminie do 02.04.2019 (liczba miejsc ograniczona).

 

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.