Wykład Pana Profesora Abhay’a Pandit

22 marca 2019 / 10:08

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wykład pt.: “Redefining Identity of Disease, Tissues and Cells – a Biomaterials Paradigm”, który wygłosi Pan Prof. Abhay Pandit z Center for Research in Medical Devices, National University of Ireland, Galway.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00  w Auli Prof. Zbigniewa Religii (II piętro, budynek B ) Śląskiego Centrum Chorób Serca, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Zabrzu.

Profesor Abhay Pandit jest uznanym autorytetem w dziedzinie inżynierii biomedycznej. W swoich badaniach Prof. Pandit łączy dostępne technologie inżynierii materiałowej z naukami biologicznymi w celu opracowania pionierskich rozwiązań terapeutycznych, które znajdują zastosowanie w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, krwionośnego, nerwowego oraz tkanek miękkich. Badania prowadzone na Narodowym Uniwersytecie w Galway w Irlandii zaowocowały opracowaniem technologii inspirowanych naturą biomateriałów uwalniających czynniki biologiczne w odpowiedzi na bodźce środowiska.

Profesor Pandit jest dyrektorem Centrum Badań nad Urządzeniami Medycznymi (CÚRAM) Fundacji Nauki w Irlandii przy National University of Ireland, Galway oraz członkiem Rady Inżynierii Tkanek i Medycyny Regeneracyjnej, jak również Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Biomateriałów. Jego badania są finansowane m.in. przez Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, Health Research Board Ireland oraz AO Foundation. Jest autorem 4 patentów i udzielił trzy licencje technologiczne firmom produkującym urządzenia medyczne.

Prof. Pandit jest także uznanym autorem ponad 180 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie Pana Profesora Pandit’a proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy: biuro@kmptm.pl w terminie do 02.04.2019 (liczba miejsc ograniczona).

 

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: