Podpisanie umowy w sprawie konkursu POWER 5.4 z Ministerstwem Zdrowia

3 października 2018 / godz. 15:48

W najbliższych piątek w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, innowacyjnym ośrodku naukowo-badawczym działającym na styku badań-szkoleń-wdrożeń, nastąpi podpisanie Umowy z Ministerstwem Zdrowia w związku z przyznaniem grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia uzyska z niniejszego konkursu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje Projektu pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce:

  1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
  4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
  5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

W podpisaniu Umowy, które odbędzie się w dn. 05.10.2018 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c) wezmą udział: Pan Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Pan Prof. dr hab n. med. Marian Zembala, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Zabrze, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Prof. n. med Maciej Misiołek i Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Pan Adam Konka.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.