Podpisanie umowy w sprawie konkursu POWER 5.4 z Ministerstwem Zdrowia

3 października 2018 / 15:48

W najbliższych piątek w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, innowacyjnym ośrodku naukowo-badawczym działającym na styku badań-szkoleń-wdrożeń, nastąpi podpisanie Umowy z Ministerstwem Zdrowia w związku z przyznaniem grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia uzyska z niniejszego konkursu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje Projektu pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce:

 1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
 3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
 4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
 5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

W podpisaniu Umowy, które odbędzie się w dn. 05.10.2018 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c) wezmą udział: Pan Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Pan Prof. dr hab n. med. Marian Zembala, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Zabrze, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Prof. n. med Maciej Misiołek i Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Pan Adam Konka.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: