ELITARNE STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW ZDROWIA

29 kwietnia 2018 / godz. 16:43

ELITARNE STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW ZDROWIA:

Społeczeństwo w Polsce akceptuje bardzo wysoki poziom ryzyka w obszarze ochrony zdrowia.
Szacuje się, że z powodu błędów profesjonalistów medycznych umiera w kraju od 12 do 20 tys. osób rocznie, z kolei zdarzeń niepożądanych w systemie jest ok 600 – 800 tys. (przy zgłaszalności poniżej 10%). Z tej oceny wynika konieczność pilnych, świadomych i kompleksowych działań. Dlatego niezbędne jest stałe podnoszenie wiedzy i edukacja kadry zarządzającej.

Aktualnie, w Polsce brakuje studiów doktoranckich dla menedżerów z zarządzania w ochronie zdrowia, które odpowiadałyby  na potrzeby i wymagania stawiane przez rynek usług zdrowotnych i jednocześnie przygotowywałyby kadrę kierowniczą do:

 • kompleksowego zarządzania i prowadzenia jednostek ochrony zdrowia,
 • przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz naukowym,
 • skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy,
 • zarządzania procesem rekonstrukcji zdrowia oraz kwestiami roszczeń odszkodowawczych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług zdrowotnych Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na elitarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNOZ UM).

Studia te mają charakter unikatowy, bowiem ich założenia zostały opracowane przy wsparciu praktyków z obszaru zdrowia.

To pierwszy w Polsce program interdyscyplinarny, uwzględniający efekty kształcenia z dziedzin nauk medycznych o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych, społecznych i technicznych. Takie połączenie jest niezbędne i daje doskonałe przygotowanie do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną.

Ponadto przedstawiamy praktyczne walory naszych studiów:

 • Wysokie stypendia dla doktorantów
 • Dofinansowanie na rozwój naukowo – badawczy
 • Wizyty studyjne w kraju i UE
 • Wdrożenia wyników badań w szpitalach
 • Granty wdrożeniowe
 • Zajęcia w trybie stacjonarnym i e-learning
 • Zespołowe prace doktorskie

Rekrutacja na studia rozpoczyna się już 20 kwietnia i potrwa do 30 maja br.

ZAPRASZAMY

Partnerami w prowadzonych studiach są: Klaster Medyczny PIKMED, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.doktoranckiestudia.pl.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z

dr Anną Staszewską, Opiekunem studiów  i Koordynatorem projektu InterDoktorMen

anna.sztaszewska@umed.lodz.pl, tel. 602 615 250

dr Arturem Kwaskiem, Koordynatorem projektu InterDoktorMed

artur.kwasek@umed.lodz.pl, tel. 516 199 906.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.