ELITARNE STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW ZDROWIA

29 kwietnia 2018 / 16:43

ELITARNE STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW ZDROWIA:

Społeczeństwo w Polsce akceptuje bardzo wysoki poziom ryzyka w obszarze ochrony zdrowia.
Szacuje się, że z powodu błędów profesjonalistów medycznych umiera w kraju od 12 do 20 tys. osób rocznie, z kolei zdarzeń niepożądanych w systemie jest ok 600 – 800 tys. (przy zgłaszalności poniżej 10%). Z tej oceny wynika konieczność pilnych, świadomych i kompleksowych działań. Dlatego niezbędne jest stałe podnoszenie wiedzy i edukacja kadry zarządzającej.

Aktualnie, w Polsce brakuje studiów doktoranckich dla menedżerów z zarządzania w ochronie zdrowia, które odpowiadałyby  na potrzeby i wymagania stawiane przez rynek usług zdrowotnych i jednocześnie przygotowywałyby kadrę kierowniczą do:

 • kompleksowego zarządzania i prowadzenia jednostek ochrony zdrowia,
 • przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz naukowym,
 • skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy,
 • zarządzania procesem rekonstrukcji zdrowia oraz kwestiami roszczeń odszkodowawczych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług zdrowotnych Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na elitarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNOZ UM).

Studia te mają charakter unikatowy, bowiem ich założenia zostały opracowane przy wsparciu praktyków z obszaru zdrowia.

To pierwszy w Polsce program interdyscyplinarny, uwzględniający efekty kształcenia z dziedzin nauk medycznych o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych, społecznych i technicznych. Takie połączenie jest niezbędne i daje doskonałe przygotowanie do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną.

Ponadto przedstawiamy praktyczne walory naszych studiów:

 • Wysokie stypendia dla doktorantów
 • Dofinansowanie na rozwój naukowo – badawczy
 • Wizyty studyjne w kraju i UE
 • Wdrożenia wyników badań w szpitalach
 • Granty wdrożeniowe
 • Zajęcia w trybie stacjonarnym i e-learning
 • Zespołowe prace doktorskie

Rekrutacja na studia rozpoczyna się już 20 kwietnia i potrwa do 30 maja br.

ZAPRASZAMY

Partnerami w prowadzonych studiach są: Klaster Medyczny PIKMED, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.doktoranckiestudia.pl.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z

dr Anną Staszewską, Opiekunem studiów  i Koordynatorem projektu InterDoktorMen

anna.sztaszewska@umed.lodz.pl, tel. 602 615 250

dr Arturem Kwaskiem, Koordynatorem projektu InterDoktorMed

artur.kwasek@umed.lodz.pl, tel. 516 199 906.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: