Patronat Honorowy Ministra Zdrowia dla Projektu NOMED- AF

17 lutego 2017 / 13:16

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż projekt NOMED- AF realizowany w ramach projektu Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia.

NOMED-AF – „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”

Celem proponowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie do działania systemu długoterminowego, nieinwazyjnego monitorowania rytmu serca, umożliwiającego wczesne rozpoznanie występowania migotania przedsionków (AF), zwłaszcza tzw. cichego, bezobjawowego AF oraz zastosowanie tego sytemu do oceny częstości występowania niemego AF w populacji 65+ w Polsce (przeciwdziałania przed wystąpienie udaru niedokrwiennego mózgu).

Udar niedokrwienny jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie stanowi istotną część kosztów opieki zdrowotnej. AF jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego. Leczenie przeciwkrzepliwe redukuje ryzyko udaru o mechanizmie zatorowym. Wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykryte – nieme AF. Ocenia się, że 20-30% udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme AF. Proponowany projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie epidemiologiczne na grupie 3 tyś Pacjentów.

Ze względu na metodologię badania epidemiologicznego nabór Pacjentów do badania NOMED-AF jest zamknięty. Dane respondentów losowane są przez niezależny organ z bazy numerów PESEL.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: