Konferencja MedTrends 2015

21 listopada 2014 / godz. 10:48

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji MedTrends – Polsko-Brytyjskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w Zabrzu, w dniach 27-28 marca 2015 roku.

Ta europejska konferencja, w której udział wezmą czołowi eksperci m.in. z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, diabetologii ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e- i m-Zdrowia.

Współorganizatorem konferencji MedTrends po stronie polskiej jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. Po stronie brytyjskiej parterem merytorycznym i współorganizatorem jest Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Patronat honorowy nad Konferencją MedTrends objęła prezydent miasta Zabrze, pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Udział znakomitych ekspertów w Komitecie naukowym konferencji MedTrends pod kierunkiem prof. Marka Radomskiego, wybitnego specjalisty w zakresie nanomedycyny, stanowi gwarancję interesującego, ambitnego programu tego spotkania.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji:

Anna Piątkowska, E: a.piatkowska@medtrends.pl

Joanna Zembala-John, E: j.zembala-john@medtrends.pl

Strona www: www.medtrends.pl (w przygotowaniu – już wkrótce)

Tematy przewodnie konferencji MedTrends:

 1. TELEMEDYCYNA – fakty, doświadczenie, praktyka: europejskie doświadczenie w nowoczesnym zarządzaniu zdrowiem
 2. Kosmiczna medycyna – wykorzystanie innowacyjnych technologii w medycynie XXI wieku – od Google Glass do technologii holograficznych Microsoft
 3. Nowoczesne rozwiązania e- i m-Zdrowia w codziennej praktyce lekarskiej
 4. Care anywhere & anytime – nowoczesne narzędzia telemedyczne w zarządzaniu chorobą, w tym chorobą przewlekłą
 5. Engage-Educate-Empower: m-zdrowie – narzędzie wsparcia i aktywizacji pacjentów w procesie leczenia
 6. Osobisty asystent zdrowia – profilaktyka i prewencja chorób cywilizacyjnych w XXI wieku
 7. Mobilne rozwiązania – promocja i wsparcie aktywności fizycznej
 8. Safety first – zdalna kontrola pacjenta z urządzeniami wszczepialnymi
 9. Inteligentny Szpital XXI wieku – koszt-efektywność, nowe technologie, w tym rozwiązania w chmurze

Adresaci Konferencji MedTrends:

 1. lekarze (kardiolodzy, hipertensjolodzy, kardiochirurdzy, onkolodzy, diabetolodzy, rehabilitanci, lekarze POZ) i personel medyczny
 2. naukowcy – przedstawiciele medycyny i nauk pokrewnych, socjologii, psychologii, polityki zdrowotnej, bioinżynierii, biotechnologii, informatyki
 3. fizjoterapeuci, coachowie i trenerzy zdrowia, dietetycy
 4. studenci medycyny i kierunków pokrewnych
 5. managerowie i kadra zarządzająca placówkami medycznymi
 6. administracja (przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ, organizacji samorządowych)
 7. publiczne i prywatne podmioty zajmujące się promocją zdrowia
 8. pacjenci i wszystkie osoby zainteresowane zdrowym stylem życia
 9. inwestorzy poszukujący nowych projektów i pomysłów medycznych
 10. producenci rozwiązań telemedycznych

Broszura informacyjna pobierz  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: