Badania Kliniczne – Dla Pacjenta

Poprzez udział w badaniach klinicznych prowadzonych w Kardio-Med Silesia chcemy dać naszym pacjentom dostęp do nowoczesnych metod leczenia.

Badania kliniczne mają na celu sprawdzenie, czy nowa kuracja jest bezpieczna i skuteczna. Efektem prowadzonych badań klinicznych są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób. Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie. Dzięki nim wchodzą do powszechnego użytku nowe leki.

Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest szansą na poprawę zdrowia w przypadku osób, u których dotychczas stosowane metody leczenia okazały się nieskuteczne lub mało skuteczne.

Najważniejsze w badaniach klinicznych jest bezpieczeństwo i ochrona praw pacjenta, dlatego też wszystkie badania prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania badań klinicznych, w tym zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP). Zasady GCP obowiązują na całym świecie, także w Polsce.

Decyzję o kwalifikacji pacjenta do leczenia podejmuje lekarz-badacz, który czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta w badaniu klinicznym. Kierując naszych pacjentów do badań, mamy na uwadze przede wszystkim korzyści, jakie mogą z nich odnieść.

DECYZJA PACJENTA O UCZESTNICTWIE W BADANIU KLINICZNYM JEST DOBROWOLNA I MUSI BYĆ PODJĘTA W PEŁNI ŚWIADOMIE.
Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. W wypadku odmowy udziału w badaniu pacjent nie traci przysługujących mu praw do leczenia uznanego za standardowe i odpowiednie w jego przypadku.

UDZIAŁ PACJENTA W BADANIU KLINICZNYM JEST BEZPŁATNY.
Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, badań specjalistycznych oraz opieki lekarskiej) ponosi sponsor badania.

PACJENT UCZESTNICZĄC W BADANIU KLINICZNYM:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w badaniach zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz umówienia się na wizytę informacyjną.

Kontakt:

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Koordynator Badań Klinicznych KMS: Dominika Pisulska

tel.: (32) 70 50 305 faks: (32) 70 50 300 e-mail: badaniakliniczne@kmptm.pl    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: