Zarząd

Prezes Zarządu Adam Konka

Prezes Zarządu Adam Konka

Prezes Zarządu – Adam Konka

Adam Konka, MBA – Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Od 21 lat odpowiada za Zarządzanie Złożonymi Projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN. Edukacja: Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie; Studia Podyplomowe na wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego – Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – Młoda Innowacyjna Firma 2010”.

 

 

Dyrektor Naukowy Prof. Józef Dulak

Dyrektor Naukowy Prof. Józef Dulak

Dyrektor Naukowy  – Prof. zw. dr hab. Józef Dulak

Prof. zw. dr hab. Józef Dulak od 2015 r. jest Kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: komórki macierzyste, biologia i medycyna naczyniowa, terapia genowa i komórkowa, biologia nowotworów, mechanizmy molekularne chorób: rola microRNA, procesów zapalnych, stresu oksydacyjnego, hipoksji Autor ponad 170 publikacji. Prace naukowe prof. Józefa Dulaka były cytowane ponad 5 tys. razy (indeks h=39). Od 2011 r. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2013 r. koordynator polsko-francuskiego laboratorium stowarzyszonego LIA (Laboratoire International Associe). Doctor honoris causa Uniwersytetu w Orleanie, Francja – 2012. Profesor także pełni funkcje: Prezydent European Vascular Biology Organisation – 2013-2015; 2015-2017; Członek (fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC) – od 2015; Profesor wizytujący: Japanese Society for the Promotion of Scienc University of Orleans, France – 2008/2009; 2013; Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) – 2011-2014; ponownie od 2015; Członek komitetu naukowego Innovative Medicines Initiative (IMI), Brussels – 2018-2013 (trzy kadencje); Członek Komitetu Biotechnologii PAN; (2012-2015; ponowny wybór – 2016); Członek komitetu redakcyjnego: Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (od 2009), Scientific Reports (od 2015); PLoS One (od 2014), Vascular Pharmacology (od 2015),Vascular Cell (od 2012); Folia Biologica (od 2012); Postępy Biochemii (od 2015); Recenzent i członek paneli w 6 I 7 programie Ramowym UE; Horizon 2020; European Research Council (ERC), NCN, NCBiR, FNP. MNiSW; Organizator i współorganizator wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.

 This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.