Rada Nadzorcza

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – lekarz kardiolog, elektrofizjolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Urodzony 7 września 1962 w Orzeszu, dyplom i tytuł lekarza otrzymał w 1987. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (1994) oraz kardiologii (1996). Stopień naukowy dra n. med. otrzymał w 1994 na podstawie dysertacji: Ocena porównawcza wyników leczenia chorych z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca za pomocą przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych lub pomostowania chirurgicznego, której promotorem był prof. Stanisław Pasyk. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa: Wpływ ortodromowego, nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego na rozwój kardiomiopatii przedsionkowej u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a były podstawą kolokwium habilitacyjnego i nadania w styczniu 2003 stopnia naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny – kardiologii, elektrofizjologii klinicznej. Od 23 VII 2008 profesor nauk medycznych.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński – kardiolog, kierownik III Katedry i oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, wielu rad programowych czasopism medycznych. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Złotego Medalu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.Twórca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, jednego z największych rejestrów kardiologicznych na świecie (największego w całej Europie zbioru danych o pacjentach z zawałem i w stanie przedzawałowym), umożliwiającego po raz pierwszy na taką skalę rzetelną analizę i ocenę epidemiologii, sposobów leczenia i efektywności różnych strategii postępowania w OZW. Wyniki rejestru wykorzystywane są przez lekarzy, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

 

Dr Magdalena Korzeniowska

Dr Magdalena Korzeniowska


Sekretarz Rady Nadzorczej:

Dr Magdalena Korzeniowska  – pracownik samorządowy od 2001 r., od 2008 na stanowisku Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, specjalność samorządowa. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006 rok). Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca, szkoleniowiec oraz autorka licznych artykułów w branży nieruchomości.

 

 

Dr Jan Sarna

Dr Jan Sarna


Członek
 Rady Nadzorczej:

Dr Jan Sarna – od 1992r. do chwili obecnej Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Członek wielu rad nadzorczych m.in.: KWK “Jowisz” Sp. z o.o. Radio Flash, „Nowiny Zabrzańskie”, FRK Intra Cordis Sp. z o.o. Członek Zarządu KS „Górnik” Zabrze. Współtwórca Instytutu Protez Serca FRK oraz organizator koncertów “Serce za Serce”. Dodatkowo w latach 1993 – 1997, 2001 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Biura Senatorskiego prof. Zbigniewa Religi.

 

 

Alicja Chachaj

Członek Rady Nadzorczej:

Alicja Chachaj– Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, koordynator programu TAK dla Transplantacji, Prezes Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca; uhonorowana przez Prezydenta Miasta Zabrze za 20-letnią pracę wolontariacką na rzecz osób potrzebujących wsparcia, przede wszystkim niepełnosprawnych, po transplantacji narządów tytułem „Wolontariusz Roku 2012”; w imieniu Fundacji SCCS odebrała Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność” w ramach XXVI Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji wręczanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w styczniu 2018 r”.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.