Terminy kursów

Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca 15-17.03.2020 r. – termin odwołany
24-26.05.2020 r. – termin odwołany
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego 19-21.04.2020 r. – termin odwołany
27-29.09.2020 r.
 
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) 25.03.2020 r. – termin odwołany
22.04.2020 r. – termin odwołany
03.06.2020 r. – termin odwołany
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.