Terminy kursów

Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
Termin w trakcie aktualizacji.
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego 27-29.09.2020 r.
 
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) 12.08.2020 r.
23.09.2020 r.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.