Terminy kursów

Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca 15-17.03.2020 r.
24-26.05.2020 r.
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego 23-25.02.2020 r.
19-21.04.2020 r.
27-29.09.2020 r.
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
25.03.2020 r.
22.04.2020 r.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.