Harmonogram kursów


Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
9-11.02.2020 r.
15-17.03.2020 r.
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego 26-28.01.2020 r.
23-25.02.2020 r
19-21.04.2020 r.
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) 29.01.2020 r.
26.02.2020 r.
25.03.2020 r.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.