Harmonogram kursów


Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca 8-10.12.2019 r.
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego 24-26.11.2019
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) 13.11.2019 r.
18.12.2019 r.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.