Harmonogram kursów

Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca 08-10.09.2019 r.
13-15.10.2019 r.,
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
Termin w trakcie aktualizacji.
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) 18.09.2019r.
16.10.2019 r.
13.11.2019 r.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.