MONITEL-HF – NCBiR

“Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia – MONITEL-HF” – Lider Zespołu prof. dr hab.n. med. Lech Poloński

To projekt badawczy, który został zgłoszony w konkursie w ramach programu strategicznego  „Profilaktyka  i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”.

Projekt ten ma na celu poprawę jakości życia chorych z niewydolnością serca, których populacja w Polsce wynosi ok. 2 mln, a także uzyskanie znaczących oszczędności finansowych z powodu zmniejszenia ich hospitalizacji. Aktualnie niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji w Polsce, a koszty leczenia szpitalnego tej grupy chorych stanowią 60 – 70% ogólnych kosztów leczenia niewydolności raportowanych przez NFZ. Uzasadnione więc wydają się działania mające na celu ograniczenie hospitalizacji i przesunięcie leczenia szpitalnego do leczenia tańszego – ambulatoryjnego. Chcąc zrealizować ten cel trzeba zapewnić tym chorym skuteczny system monitorowania, pozwalający na bieżącą ocenę stanu krążenia i modyfikację leczenia. Dlatego w przedstawianym projekcie zostaną wykorzystane intensywnie rozwijane w krajach europejskich i USA techniki telemedyczne.

Projekt jest prowadzony w konsorcjum z innymi jednostkami naukowo-badawczymi  oraz przedsiębiorstwami, wśród których znalazł się także Kardio-Med Silesia. We wrześniu 2014 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji niniejszego projektu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.