Wykład Pani Profesor dr hab. Justyny Drukała

19 lipca 2019 / godz. 14:03

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wykład pt.: “Produkty lecznicze terapii zaawansowanej w leczeniu ran”, który wygłosi Pani Prof. dr hab. Justyna Drukała, kierownik Banku Komórek w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego.

Spotkanie odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11:00  w Sali Konferencyjnej (II piętro) Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C.

Pani Profesor dr hab. Justyna Drukała od 25 lat zajmuje się biologią komórek macierzystych skóry oraz hodowlą i aplikacją kliniczną hodowanych in vitro komórek naskórka w leczeniu ciężkich oparzeń i ran przewlekłych. W swojej pracy kontynuuje badania nad nową generacją leków – produktami inżynierii tkankowej i ich potencjalnym wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej.  Autorka 66 publikacji o charakterze doświadczalnym i przeglądowym.

We współpracy z jednostkami klinicznymi bierze aktywny udział w opracowywaniu strategii aplikacji produktów ATMP w próbach klinicznych. Jest członkiem Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce, a także Krajowej Rady Transplantacyjnej (Zespołu ds. Strategii Rozwoju). W 2017 roku wyróżniona nagrodą Złoty Otis, najważniejszą nagrodą konsumencką polskiego rynku farmaceutycznego  za badania w dziedzinie inżynierii tkankowej oraz nagrodą Portrety Medycyny Polskiej (Wydarzenie Roku 2018) za uratowanie życia oparzonemu dzięki zastosowaniu wyhodowanych komórek skóry pacjenta.  W 2019 roku uhonorowana tytułem Człowieka Roku 2018 – nagrodą Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej za „humanizm i empatię oraz pasję w pracy naukowej, za przeszczep milionów wyhodowanych komórek skóry pacjentowi, który miał poparzone 95 procent powierzchni ciała”.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie Pani Profesor dr hab. Justyny Drukała proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy: biuro@kmptm.pl w terminie do 02.08.2019 r. (liczba miejsc ograniczona).This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.