Konferencja MedTrends 2015

21 listopada 2014 / godz. 10:48

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji MedTrends – Polsko-Brytyjskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w Zabrzu, w dniach 27-28 marca 2015 roku.

Ta europejska konferencja, w której udział wezmą czołowi eksperci m.in. z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, diabetologii ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e- i m-Zdrowia.

Współorganizatorem konferencji MedTrends po stronie polskiej jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. Po stronie brytyjskiej parterem merytorycznym i współorganizatorem jest Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Patronat honorowy nad Konferencją MedTrends objęła prezydent miasta Zabrze, pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Udział znakomitych ekspertów w Komitecie naukowym konferencji MedTrends pod kierunkiem prof. Marka Radomskiego, wybitnego specjalisty w zakresie nanomedycyny, stanowi gwarancję interesującego, ambitnego programu tego spotkania.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji:

Anna Piątkowska, E: a.piatkowska@medtrends.pl

Joanna Zembala-John, E: j.zembala-john@medtrends.pl

Strona www: www.medtrends.pl (w przygotowaniu – już wkrótce)

Tematy przewodnie konferencji MedTrends:

 1. TELEMEDYCYNA – fakty, doświadczenie, praktyka: europejskie doświadczenie w nowoczesnym zarządzaniu zdrowiem
 2. Kosmiczna medycyna – wykorzystanie innowacyjnych technologii w medycynie XXI wieku – od Google Glass do technologii holograficznych Microsoft
 3. Nowoczesne rozwiązania e- i m-Zdrowia w codziennej praktyce lekarskiej
 4. Care anywhere & anytime – nowoczesne narzędzia telemedyczne w zarządzaniu chorobą, w tym chorobą przewlekłą
 5. Engage-Educate-Empower: m-zdrowie – narzędzie wsparcia i aktywizacji pacjentów w procesie leczenia
 6. Osobisty asystent zdrowia – profilaktyka i prewencja chorób cywilizacyjnych w XXI wieku
 7. Mobilne rozwiązania – promocja i wsparcie aktywności fizycznej
 8. Safety first – zdalna kontrola pacjenta z urządzeniami wszczepialnymi
 9. Inteligentny Szpital XXI wieku – koszt-efektywność, nowe technologie, w tym rozwiązania w chmurze

Adresaci Konferencji MedTrends:

 1. lekarze (kardiolodzy, hipertensjolodzy, kardiochirurdzy, onkolodzy, diabetolodzy, rehabilitanci, lekarze POZ) i personel medyczny
 2. naukowcy – przedstawiciele medycyny i nauk pokrewnych, socjologii, psychologii, polityki zdrowotnej, bioinżynierii, biotechnologii, informatyki
 3. fizjoterapeuci, coachowie i trenerzy zdrowia, dietetycy
 4. studenci medycyny i kierunków pokrewnych
 5. managerowie i kadra zarządzająca placówkami medycznymi
 6. administracja (przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ, organizacji samorządowych)
 7. publiczne i prywatne podmioty zajmujące się promocją zdrowia
 8. pacjenci i wszystkie osoby zainteresowane zdrowym stylem życia
 9. inwestorzy poszukujący nowych projektów i pomysłów medycznych
 10. producenci rozwiązań telemedycznych

Broszura informacyjna pobierzWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.