Cukrzyca

Cukrzyca stanowi obecnie jeden z największych problemów zdrowotnych państw wysoko rozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, w tym Polski.

Zdaniem ekspertów, w Polsce na cukrzycę choruje ok. 2,7–3 mln osób, z czego tylko ok. 2,15 mln jest tego świadoma. Zgodnie z prognozami, zachorowalność na cukrzycę w naszym kraju będzie rosnąć i to w tempie szybszym niż średnio w Europie.

Jeśli nie zostaną wdrożone skuteczne działania prewencyjne, w ciągu 20 lat liczba diabetyków może zwiększyć się o prawie 100%.

Cukrzyca to zaburzenie metaboliczne o wieloczynnikowej etiologii, charakteryzujące się przewlekłą hiperglikemią i towarzyszącymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz białkowej, wynikającymi z niedostatecznego uwalniania insuliny i/lub niedostatecznego efektu jej działania.

Najczęściej wyróżnia się trzy główne kategorie cukrzycy:

  • cukrzycę typu 1 – dotyczącą ok. 10% wszystkich chorych na cukrzycę. Początek choroby zazwyczaj przypada między 10 a 14 rokiem życia. Cukrzyca typu 1 jest spowodowana prawie całkowitym zniszczeniem przez przeciwciała komórek ß trzustki produkujących insulinę. W wyniku produkowanych przez organizm tzw. autoprzeciwciał dochodzi do niszczenia własnych komórek. Efektem jest całkowity brak insuliny.
  • cukrzycę typu 2 – będącą najczęstszym typem cukrzycy – dotyczącym prawie 90% diabetyków. U chorych dochodzi do zaburzenia zarówno działania, jak i wydzielania insuliny, przy czym dominującą rolę może odgrywać jedna lub druga nieprawidłowość. Leczenie polega głównie na redukcji masy ciała, zastosowaniu diety cukrzycowej,wprowadzeniu aktywności fizycznej i doustnych leków przeciwcukrzycowych. U częścichorych po pewnym czasie trwania choroby konieczna jest insulinoterapia.
  • cukrzycę ciążową – którą określa się jako wystąpienie zaburzeń tolerancji glukozyrozpoznane po raz pierwszy w okresie ciąży. Cukrzyca ciążowa zazwyczaj ustępuje po porodzie.

Cukrzyca nie tylko w Polsce, ale również w większości państw świata jest jednym z głównych problemów opieki zdrowotnej zarówno pod względem medycznym, jak i społeczno-ekonomicznym. Rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę jest więc zagrożeniem zarówno dla populacji jak i systemów opieki zdrowotnej poszczególnych krajów.

Źródło: Regionalny Programu Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020. Katowice, 2017. 

Mając na uwadze skalę i wagę problemu, Śląski Park Technologii Medycznych powołał Akademię Innowacji w Zdrowiu. Jej celem jest aktywne włączenie się w regionalne i krajowe działania na rzecz walki z chorobami cywilizacyjnymi, w tym cukrzycą, poprzez pokazywanie i promocję wartościowych, innowacyjnych – medycznie, technologicznie, społecznie – rozwiązań, skrojonych do oczekiwań i potrzeb współczesnego człowieka, jego stylu i tempa życia.

W ramach Akademii, w dniu 22.10.2018 w Katowicach odbędzie się I ogólnopolskie seminarium “Innowacje w diabetologii”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy