Rozwój Usług Zdrowotnych 9.2.6. – Projekt Udarowy EFS

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. Rozwój Usług Zdrowotnych.

Projekt nosi nazwę: „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu”.

Celem projektu jest: Opieka nad 200 pacjentami, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia po przebytym udarze, poprzez poszerzenie i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kompleksowych usług zdrowotnych.

Planowane efekty: Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz podniesienie jakości życia i zdrowia osób po udarze mózgu.

Opis projektu: Projekt ma na celu opiekę nad grupą osób (130 mężczyzn, 70 kobiet) którzy ze względu na zły stan zdrowia i niepełnosprawność  po przebytym świeżym udarze mózgu mają problemy z powrotem do zdrowia i pełni sprawności.

 

W ramach projektu planowana jest:

a) Opieka nad uczestnikiem projektu przez multidyscyplinarny zespół (lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuta)

b) Rejestracja zapisów EKG włączonych pacjentów przez centrum telemonitorigu w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

c) Konsultacje telemedyczne specjalistów z kardiologii i neurologii

d) Prowadzenie rehabilitacji medycznej w domu pacjenta dla uczestników projektu

Okres realizacji projektu:  01.10.2018 – 30.09.2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu: 1 900 144,80 PLN

Wartość dofinansowania: 1 767 134,66 PLN    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: