Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia

Projekt „Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Silesia” realizowany jest przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w ramach dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – dot. 2 typu projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Celem projektu jest optymalna realizacja badań diagnostycznych Laboratorium Covid-19 Kardio-Med Silesia w zakresie wykrycia SARS-CoV-2 poprzez uzupełnienie infrastruktury ochrony zdrowia (infrastruktury diagnostycznej) Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 możliwych do przeprowadzenia w Laboratorium Covid-19 Kardio-Med Silesia na potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w ramach wspierania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt realizowany: 2020-04-01 – 2021-10-31

Wartość całkowita: 1 256 355,69 zł
Koszty kwalifikowane: 1 198 890,09 zł
Dofinansowanie ogółem: 1 083 929,30 zł
Dofinansowanie UE: 1 019 056,57 zł    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: