Terminy kursów

Nazwa kursu Termin kursu
Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
16-18.04.2023
Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
Termin w trakcie aktualizacji.
Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
19-21.03.2023
Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
Termin w trakcie aktualizacji.
Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
Termin w trakcie aktualizacji.
Kurs z zakresu postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19
Termin w trakcie aktualizacji.