Laboratorium Medyczne – Najczęściej zadawane pytania o COVID-19

Czy mogę zlecić sobie badanie na COVID-19?

Od 1 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. Pacjenci nie mogą sami zlecać badań na koronawirusa. Lekarz może zlecić test RT-PCR pacjentowi przed przyjęciem do szpitala w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia koronawirusem.
Pacjent może na własną rękę wykonać badanie na koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium.

Czy przy pozytywnym wyniku testu na COVID-19 jest nakładana kwarantanna?

Od 28.03.2022 został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny. Pacjent, który uzyskał wynik pozytywny badania na koronawirusa powinien poddać się samoizolacji domowej, do czasu ustąpienia objawów – minimum 7 dni.

Czy można wykonać badanie w kierunku COVID-19 we własnym zakresie?

W przypadku obaw odnośnie własnego stanu zdrowia lub występowania objawów charakterystycznych dla COVID-19 pacjent może wykonać badanie na koronawirusa we własnym zakresie. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego należy poddać się samoizolacji oraz skonsultować się z lekarzem POZ.

Kto jest najbardziej narażony na wirusa SARS-COV-2 (grupa ryzyka)?

Do grup wysokiego ryzyka zalicza się przede wszystkim osoby starsze (65+), osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, otyłością, przewlekłą chorobą nerek oraz z obniżoną odpornością. Większe narażenie na kontakt z SARS-CoV-2 mają także osoby, które mają styczność z dużą ilością ludzi bez środków ochrony osobistej – maseczek.

Jakie są objawy COVID-19?

Najczęstszymi objawami wywołanymi przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest kaszel, gorączka, zmęczenie, utrata smaku lub węchu. Rzadziej występują ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, biegunka, wysypka skórna lub zaczerwienione oczy. Objawami poważnymi są trudności w oddychaniu, duszności, dezorientacja lub ból w klatce piersiowej. Po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, objawy COVID-19 występują średnio po 5-6 dniach, w niektórych przypadkach mogą wystąpić także później, nawet po 14 dniach. (COVID-19 Symptoms, WHO https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3).

Jak zapobiegać chorobie wywoływanej przez koronawirusa?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Stosując metody zapobiegające zakażeniu minimalizujemy ryzyko wystąpienia choroby COVID-19.
Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, należy:

Zalecanym sposobem zapobiegania chorobie jest szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Sprawdź, gdzie zaszczepisz się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Zabrzu.

(COVID-19 Prevention, WHO https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2)

Czym różni się test na antygen kupiony w sklepie od tego wykonywanego w laboratorium?

Testy wykonywane przez laboratorium przed stosowaniem są weryfikowane oraz charakteryzują się sprawdzoną wysoką wiarygodnością testu. Test zakupiony w sklepie lub w aptece nie musi spełniać takich wymagań, przez co może dawać mniej wiarygodny wynik. Duży wpływ na wiarygodność wyniku ma sposób pobrania materiału do badań. Pobranie próbki przez wykwalifikowany personel medyczny zapewnia pewność uzyskanego wyniku.

Test antygenowy przeznaczony jest przede wszystkim dla pacjentów objawowych, a wynik negatywny nie zawsze świadczy o niewykryciu koronawirusa SARS-CoV-2. Fałszywy wynik może być spowodowany źle pobranym wymazem lub „małą ilością wirusa” w przedsionku nosa. Wyniki negatywne testu antygenowego przy charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 objawach powinny być weryfikowane metodami bardziej dokładnymi, czyli badaniem RT PCR.

Jak przygotować się na pobranie wymazu do badania na koronawirusa?

Duży wpływ na wiarygodność wyniku ma jakość pobranego wymazu do badań.
Aby wynik badania był wiarygodny przed przystąpieniem do wymazu, na godzinę przed badaniem:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: