Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny

Szanowni Państwo,

Zakończył się projekt badawczy dotyczący oceny narażenia personelu medycznego ośrodków ochrony zdrowia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Udział w nim wzięli pracownicy medyczni:

 

Celem badania było znalezienie osób, które przeszły zakażenie SARS-COV-2 bezobjawowo lub skąpo-objawowo, dzięki czemu mogły wykształcić odporność na wirusa. Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników został określony odsetek pracowników, którzy mieli kontakt z wirusem SARS-COV-2.

Badaniem objęto pracowników ochrony zdrowia trzech różnych ośrodków ochrony zdrowia w województwie śląskim i opolskim tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych.

Do badania zakwalifikowano łącznie grupę 270 osób z wszystkich jednostek biorących udział w badaniu. Materiał biologiczny do badań stanowiła krew żylna pełna, pobierana dwukrotnie z odstępem dwutygodniowym pomiędzy pobraniami.

Po zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, ochotnicy wypełniali krótki sondaż diagnostyczny on-line za pośrednictwem aplikacji mobilnej na system android lub iOS. W formularzu znajdowała się ankieta dotycząca podstawowych danych (wiek, wysokość ciała, masa ciała, miejsce zamieszkania), pytania badawcze oraz kwestionariusze badające poziom stresu i zaburzeń emocjonalnych związanych z zakażeniem.

Próbki do badań pobierane były dwukrotnie w dwóch punktach czasowych.
 

Informacje ogólne

Drugi etap badań

Trzeci etap badań

Jakie badania zostaną wykonane u ochotników biorących udział w badaniu?

Efekty naukowe i praktyczne projektu

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu?

Dalsze Kierunki Badań

Piśmiennictwo    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: