Laboratorium Medyczne – Certyfikacja

PROGRAMY ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI

Laboratorium Medyczne KMS uczestniczy w programach zewnętrznej oceny jakości EQA organizowanych przez akredytowane jednostki uznawane na arenie międzynarodowej (LabQuality, Finandia). Sprawdziany te pozwalają na monitorowanie jakości przeprowadzanych badań oraz porównanie wyników z innymi laboratoriami przeprowadzającymi badania tą samą metodą.

Od 2020 roku Laboratorium Medyczne KMS co roku zdobywa certyfikat potwierdzający przeprowadzanie badań w najwyższym standardzie jakości.

Otrzymywane certyfikaty mają na celu zapewnienie wiarygodności wyniku co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: