Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Trzeci etap badań

Po wprowadzeniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 projekt dotyczący oceny narażenia wybranej populacji mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego na SARS-CoV-2 na podstawie badań serologicznych wykrywających przeciwciała klasy IgG, IgM, IgA w surowicy krwi był kontynuowany i poszerzony o ocenę skuteczności szczepionki w indukowaniu odpowiedzi komórkowej (test IGRA, Euroimmun).

Przebadano grupę 50 osób, którą stanowili nauczyciele szkół i przedszkoli, pracujący na terenie województwa śląskiego.

Uczestnicy wzięli udział w II pobraniach krwi:

I pobranie: przed przyjęciem trzeciej dawki
II pobranie: krótko po przycięciu trzeciej dawki (około 3 tygodnie)

Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy badawczej, po zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, ochotnicy wypełniali sondaż diagnostyczny.

Projekt uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej.

Z poważaniem,

Prof. R. Bułdak, Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. Z. Brzoza, Klinika Chorób Wewnętrznych, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. S. Kasperczyk, Katedra i Zakład Biochemii, WNM w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adam Konka, MBA. Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu, Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: