Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu?

Kryteria włączenia i wyłączenia z badań – ETAP PIERWSZY

Do badania włączeni zostali ochotnicy, którzy spełnili poniższe kryteria:

Z badań wykluczeni byli ochotnicy, którzy spełnili następujące kryteria:

Kryteria włączenia i wyłączenia z badań – ETAP DRUGI

Do badania włączeni zostali ochotnicy, którzy spełnili poniższe kryteria:

Z badań wykluczeni byli ochotnicy spełniający następujące kryteria:

Kryteria włączenia i wyłączenia z badań – ETAP TRZECI

Do badania włączeni zostali ochotnicy, którzy spełnili poniższe kryteria:

Z badań wykluczeni byli ochotnicy spełniający następujące kryteria:    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: