Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Jakie badania zostaną wykonane u ochotników biorących udział w badaniu?

Podczas badania ochotnikom zostały wykonane następujące badania:

Czym są badania serologiczne wykonywane na obecność przeciwciał względem antygenu SARS-COV-2?

Testy immunoenzymatyczne ELISA (IgG, IgM, IgA):

Badania czułości testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 wykazały, że przeciwciała klasy IgA są wykrywane u części chorych już przed upływem 10 dni od pojawienia się pierwszych objawów klinicznych COVID-19. Równolegle, we wczesnym etapie pojawiają się również przeciwciała klasy IgM. Przeciwciała IgG wytwarzane są w późniejszym etapie po kontakcie organizmu z wirusem, wskazując na przebytą infekcję.

W budowie wirusa SARS-CoV-2 wyróżniamy między innymi: białko S (powierzchniowe), białko E (osłonkowe), białko M (membranowe) oraz białko N (nukleokapsydu). Białka S oraz N to białka o właściwościach immunogennych.

Podjednostka S1 białka strukturalnego S SARS-CoV-2 to wysoko specyficzny antygen, który zapewnia wiarygodną diagnostykę serologiczną. W związku z tym w teście EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 jako antygen zastosowano podjednostkę S1 białka S w celu uzyskania jak najwyższej specyficzności testu.
Ponieważ nie istniała określona ilościowo międzynarodowa surowica referencyjna do oceny przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, kalibracja przeprowadzana jest za pomocą współczynników Ratio, które są względną miarą stężenia przeciwciał w surowicy lub plazmie.

Ocena półilościowa: Wyniki mogą być ocenione półilościowo poprzez wyliczenie wartości tzw. współczynnika Ratio, czyli stosunku ekstynkcji kontroli lub próbki pacjenta do ekstynkcji kalibratora.

EUROIMMUN rekomenduje następującą interpretację wyników:

Test IGRA (interferon-gamma):

Do oceny komórkowej odpowiedzi odpornościowej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wykonano test Quan-T-Cell SARS-CoV-2 firmy EUROIMMUN. Testy typu IGRA służą do określenia aktywności komórek T odpornościowych, które reagują na wirusa poprzez wydzielanie interferonu gamma (IFN-γ), ważnej cząsteczki układu immunologicznego wpierającej walkę z infekcją.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: