Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Zakończył się projekt badawczy dotyczący oceny narażenia personelu medycznego ośrodków ochrony zdrowia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Udział w nim wzięli pracownicy medyczni:

 

Celem badania było znalezienie osób, które przeszły zakażenie SARS-COV-2 bezobjawowo lub skąpo-objawowo, dzięki czemu mogły wykształcić odporność na wirusa. Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników został określony odsetek pracowników, którzy mieli kontakt z wirusem SARS-COV-2.

Badaniem objęto pracowników ochrony zdrowia trzech różnych ośrodków ochrony zdrowia w województwie śląskim i opolskim tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych.

Do badania zakwalifikowano łącznie grupę 270 osób z wszystkich jednostek biorących udział w badaniu. Materiał biologiczny do badań stanowiła krew żylna pełna, pobierana dwukrotnie z odstępem dwutygodniowym pomiędzy pobraniami.

Po zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, ochotnicy wypełniali krótki sondaż diagnostyczny on-line za pośrednictwem aplikacji mobilnej na system android lub iOS. W formularzu znajdowała się ankieta dotycząca podstawowych danych (wiek, wysokość ciała, masa ciała, miejsce zamieszkania), pytania badawcze oraz kwestionariusze badające poziom stresu i zaburzeń emocjonalnych związanych z zakażeniem.

Próbki do badań pobierane były dwukrotnie w dwóch punktach czasowych.

Miejsce pobrania krwi:

Opole:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej USK

Zabrze:
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

Bytom
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Miasteczko Śląskie:
Centrum Medyczne EKO-PROF-MED

Ochotnicy wyrazili zgodę na wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych z materiału, w tym: wybrane cytokiny prozapalne (IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ), CRP, prokalcytonina, adipocytokiny zapalne (wisfatyna, rezystyna, leptyna), immunoglobuliny E.

Przeprowadzenie badań pozwoliło określić jaki odsetek personelu medycznego miał kontakt z antygenem SARS-CoV-2. Sposób pobrania materiału oraz przeprowadzenie badań pozbawione było dodatkowego ryzyka dla uczestniczących w projekcie badawczym.

Badania immunoenzymatyczne były wykonywane w:

Projekt badawczy był wspólnym pomysłem Uniwersytetu Opolskiego, Śląskiego Parku Technologii Medycznych (Kardio-Med Silesia) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obejmując swoim zasięgiem następujące placówki ochrony zdrowia:

Projekt posiadał zgodę Komisji Bioetycznej.

Z poważaniem,

Prof. R. Bułdak, Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. Z. Brzoza, Klinika Chorób Wewnętrznych, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. S. Kasperczyk, Katedra i Zakład Biochemii, WNM w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adam Konka, MBA. Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu, Kardio-Med Silesia

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: