Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Efekty naukowe i praktyczne projektu

ETAP PIERWSZY

Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, zalecane było badanie osób potencjalnie zakażonych. Do badań przesiewowych stosuje się testy oparte na metodzie RT-PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7, a 14 dniem od kontaktu z SARS-CoV-2.

Po upływie około 7 dni od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo zmniejsza się, z powodu obniżenia wiremii w nabłonku dróg oddechowych.

W późniejszej fazie infekcji kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne (szczególnie w badaniach populacyjnych) wykrywające przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być dopełnieniem metody PCR. Wydłużają czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki, oraz oszacowanie narażenia populacji na wirusa SARS-CoV-2.

Znajomość liczby osób mających kontakt z wirusem SARS-CoV-2, w tym odsetek personelu medycznego, którzy przebyli zakażenie, pozwoliło na ustalenie prawdziwego zasięgu epidemii.. Szacuje się, że do około 30% przypadków zakażeń w Polsce wirusem SARS-CoV-2 mogło dochodzić w szpitalu lub w innych placówkach ochrony zdrowia.

Zestawienie wyników badań przeciwciał na dużej liczbie losowo wybranych pracowników ochrony zdrowia z ilością nowych „świeżych” zakażeń SARS-CoV-2 (wykrywanych RT-PCR) pozwoliło oszacować rzeczywiste narażenie wybranej grupy zawodowej względem SARS-CoV-2 oraz porównać wyniki badań z modelem matematycznym krzywej rozwoju epidemii SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Co więcej, wyniki badań laboratoryjnych zostały zestawione z sondażem diagnostycznym, charakterystyką kliniczną i antropometryczną ochotników, co umożliwiło zestawienie ryzyka zakażenia z charakterem i natężeniem pracy, lokalizacją, liczbą potencjalnie zakażonych pacjentów i miejscem zamieszkania.

Niniejszy projekt eksperymentu medycznego powinien stanowić preludium dla rozszerzenia badań w województwie śląskim i opolskim jak i w pozostałych województwach.

ETAP DRUGI

Po wprowadzeniu szczepień przeciw SARS-CoV-2 od uczestników badań kilkukrotnie badana była krew, w celu porównania miana przeciwciał po szczepieniach względem wyników sprzed wprowadzenia szczepień.

ETAP TRZECI

W trzecim etapie, po wprowadzeniu dawki przypominającej (ang. Booster) sprawdzano dodatkowo poziom odpowiedzi komórkowej w krwi ochotników, przed i po szczepieniu dawką przypominającą.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: