Laboratorium Medyczne – Eksperyment Medyczny – Drugi etap badań

Po wprowadzeniu szczepień przeciw SARS-CoV-2 pierwotny projekt dotyczący oceny narażenia wybranej populacji mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego na SARS-CoV-2 na podstawie badań serologicznych wykrywających przeciwciała klasy IgG, IgM, IgA w surowicy krwi został poszerzony o kolejne grupy badawcze.

Przebadano grupę 450 osób. W tym 300 uczestników to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni), grupę drugą stanowili nauczyciele szkół i przedszkoli, pracujący na terenie województwa śląskiego.

Uczestnicy wzięli udział w kolejnych pobraniach krwi, w różnych terminach w zależności od grupy badawczej, według schematu:

I pobranie: przed szczepieniem
II pobranie: po I dawce szczepienia
III pobranie: po II dawce szczepienia
IV pobranie: w długim okresie po II dawce szczepienia (6-8 miesięcy).

Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy badawczej, po zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, ochotnicy wypełniali krótki sondaż diagnostyczny, w którym znajdowała się ankieta z danymi podstawowymi, pytania badawcze oraz kwestionariusze badające poziom stresu.

Projekt posiadał zgodę Komisji Bioetycznej.

Z poważaniem,

Prof. R. Bułdak, Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. Z. Brzoza, Klinika Chorób Wewnętrznych, INM, Uniwersytet Opolski
Prof. S. Kasperczyk, Katedra i Zakład Biochemii, WNM w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adam Konka, MBA. Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu, Kardio-Med Silesia    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: