Laboratorium Medyczne – Certyfikacji, Akredytacja PCA

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia z akredytacją PCA w obszarze diagnostyki SARS-CoV-2.

Laboratorium Medyczne Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia uzyskało Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Oznacza to, że spełnia ono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium Medyczne KMS to jedyne laboratorium na Śląsku oraz jedno z pięciu w Polsce, które posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2.

W ramach Akredytacji o numerze AB 1802 realizowane są następujące badania:
• badania na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 metodą RT-PCR
• badania na obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 szybkim testem genetycznym RT-PCR
• badania na obecność przeciwciał IgG SARS-CoV-2 metodą chemiluminescencji

Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201802,podmiot.html

Akredytacja PCA wiąże się z ciągłym procesem kontroli badań. W związku z tym Laboratorium Medyczne KMS wykonując badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, działa w najwyższym standardzie jakości. czynności wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych oraz biotechnologów.

PROGRAMY ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI

Laboratorium Medyczne KMS uczestniczy w programach zewnętrznej oceny jakości EQA organizowanych przez akredytowane jednostki uznawane na arenie międzynarodowej (LabQuality, Finandia). Sprawdziany te pozwalają na monitorowanie jakości przeprowadzanych badań oraz porównanie wyników z innymi laboratoriami przeprowadzającymi badania tą samą metodą.

Od 2020 roku Laboratorium Medyczne KMS co roku zdobywa certyfikat potwierdzający przeprowadzanie badań w najwyższym standardzie jakości.

Otrzymywane certyfikaty mają na celu zapewnienie wiarygodności wyniku co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta.

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.