Laboratorium Medyczne – Certyfikacji, Akredytacja PCA

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia z akredytacją PCA w obszarze diagnostyki SARS-CoV-2.

Laboratorium Medyczne Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.  Akredytowane laboratoria potwierdzają spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Śląski Park Technologii Medycznych jako jedyne Laboratorium na Śląsku oraz jedno z pięciu w Polsce posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2. W ramach akredytacji o numerze AB 1802 realizowane są badania na:

Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201802,podmiot.html

Akredytacja PCA wiąże się z ciągłym procesem kontroli badań. W związku z tym Laboratorium Medyczne KMS, wykonujące badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, działa w najwyższym standardzie jakości, a czynności wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych oraz biotechnologów.

PROGRAMY ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI

Laboratorium Medyczne KMS uczestniczy także w programach zewnętrznej oceny jakości EQA organizowanych przez akredytowane jednostki uznawane na arenie międzynarodowej (LabQuality, Finandia). Sprawdziany biegłości pozwalają na monitorowanie jakości przeprowadzanych badań oraz porównanie z innymi laboratoriami przeprowadzającymi badania tą samą metodą. Od 2020 roku Laboratorium Medyczne KMS co roku zdobywa certyfikaty potwierdzające przeprowadzanie badań w najwyższym standardzie jakości dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa pacjenta.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.